ليست آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی به ترتيب حروف الفبا


نمایش 26 - 50 از 3,275

 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت
آذرمهرخواهران بی بی مرضیه حسین زاده گچ شورمراقبت و زیباییبلوارفکوری-حدفاصل فکوری9و11-پلاک3523511594109359694593ارم(شماره6)
آذرنگ شرق سنابادخواهران -برادران امید خزائیامور مالی و بازرگانیخیابان راهنمایی-راهنمایی 1/2-پلاک 22-طبقه همکف 3847761309151194622ارم(شماره6)
آذرنگ شرق سنابادخواهران -برادران امید خزائیفناوری اطلاعاتخیابان راهنمایی-راهنمایی 1/2-پلاک 22-طبقه همکف 3847761309151194622ارم(شماره6)
آذرنوشخواهران مرضیه آذرنوشمراقبت و زیبایی30 متری مخابرات-روبروی ثارالله14-پلاک 283454070509364299384سرخس(شماره24)
آذرین برقبرادران زهره مقدمکنترل وابزار دقیقمیدان کارگر- ابتدای خیابان مسلم4429060309155714360سبزوار(شماره13)
آذرین برقبرادران زهره مقدمبرقمیدان کارگر- ابتدای خیابان مسلم4429060309155714360سبزوار(شماره13)
آذینهخواهران ناهید صفری مراقبت و زیباییبلوار فردوسی-بین فردوسی 12 و 14-پلاک 272-طبقه اول 09151676734ارم(شماره6)
آرادخواهران -برادران بهزاد دارابیامور اداریخیابان احمدآباد- بین رضا و ملاصدرا-پلاک264-طبقه دوم-سمت راست3843436509155079895ارم(شماره6)
آرادخواهران -برادران بهزاد دارابیخدمات آموزشیخیابان احمدآباد- بین رضا و ملاصدرا-پلاک264-طبقه دوم-سمت راست3843436509155079895ارم(شماره6)
آرادخواهران -برادران بهزاد دارابیفناوری اطلاعاتخیابان احمدآباد- بین رضا و ملاصدرا-پلاک264-طبقه دوم-سمت راست3843436509155079895ارم(شماره6)
آرادختخواهران فائزه پریشانمراقبت و زیباییعبدالمطلب15-انتهای یاس6-جنب پلاک 13-طبقه همکف 09152534547ارم(شماره6)
آراستهخواهران طاهره ذاکر ابوالفضلیصنایع پوشاکشهرک فرهنگیان -خیام -6 پلاک 14261164609156254245نیشابور(شماره10)
آراستهخواهران طاهره ذاکر ابوالفضلیصنایع دستی (دوختهای سنتی)شهرک فرهنگیان خیام 6 پلاک 14261164609156254245نیشابور(شماره10)
آراگلخواهران نسرین رفاهیمراقبت و زیباییشفیع آباد-خیابان امام رضا 125547382509152098803بردسکن(شماره28)
آرام اسپادخواهران سعیده سادات شورابیبهداشت و ایمنیحدفاصل بلوار فرامرز و چهارراه مهدی-پلاک4523768370509127251228ارم(شماره6)
آرامانخواهران ریحانه آرمانمراقبت و زیباییفلسطین18-پلاک 20 09157002336ارم(شماره6)
آرامشخواهران هدی موسوی نژادمراقبت و زیباییخیابان بهار-نرسیده به سه راه بهار-روبروی فنی و حرفه ای خواهران 09363490150قوچان(شماره14)
آرامش بی همتاخواهران حدیثه نادری بزدیبهداشت و ایمنیخیابان المهدی-المهدی 8-پلاک 15252113609021604793تربت جام(شماره20)
آرایهخواهران راحله ذوالفقاریمراقبت و زیباییخیابان حافظ-بعد ازچهارراه اول سمت راست-پلاک2384722696609151804936قوچان(شماره14)
آرتاخواهران -برادران ریحانه نوروزیصنایع پوشاکملک الشعرای بهار 48-کوچه سپه 1-پلاک 18-طبقه منفی یک3859055409155597881ارم(شماره6)
آرتاخواهران -برادران ریحانه نوروزیصنایع دستی (دوختهای سنتی)ملک الشعرای بهار 48-کوچه سپه 1-پلاک 18-طبقه منفی یک3859055409155597881ارم(شماره6)
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیبرقبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیبهداشت و ایمنیبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیتاسیساتبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیجوشکاری و بازرسی جوشبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت