کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی > نمایش خبر

تعداد بازدید: 267 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: دبیرخانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی و فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی


ازکلیه اعضاء محترم کانون مذکور دعوت میگردد در جلسات مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول کانون که در ساعت10 و 11 روز پنجشنبه مورخ 02/ 08/ 98 درمحل مرکز مهارتهاي پيشرفته ارم  به آدرس بلوار شهید صادقی شهید صادقی 27 مرکز فنی وحرفه ای برگزار میگردد. حضور بهمرسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون مکلفند درخواست کتبی خود را حداقل 7 روز قبل از مجمع به دفتر کانون به آدرس شهید صادقی 27- جنب مرکز ارم  ارسال و رسید دریافت نمایند.

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- اصلاح مواد30 اساسنامه 


دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

1- گزارش عملکرد هیات مدیره 

2- گزارش مالی خزانه دار

3- گزارش بازرس

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان


 هیئت مدیره كانون


printrating
  نظرات

کلیه حقوق این پرتال متعلق به تیم پشتیبانی کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی می باشد